Privacy & cookie beleid

Privacybeleid

Allez Roulez neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus. Allez Roulez heeft dit privacybeleid opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Allez Roulez bij de verwerking van persoonsgegevens.

Versie 23/08/2020

Verwerking persoonsgegevens door Allez Roulez

Allez Roulez kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten en/of producten van Allez Roulez bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Allez Roulez kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Allez Roulez gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Allez Roulez de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Allez Roulez. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Allez Roulez en aanverwante zaken. De frequentie van de nieuwsbrief kan variëren van 1 mail per maand tot max 6 per maand. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Allez Roulez (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

Allez Roulez kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Allez Roulez deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Allez Roulez correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in België, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Allez Roulez een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Allez Roulez blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Allez Roulez jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Allez Roulez de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Allez Roulez bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Allez Roulez jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt twee (2) jaar dan wel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
 • Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Allez Roulez jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@allezroulez.be. Allez Roulez zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Allez Roulez neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Allez Roulez heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Allez Roulez of als je meer informatie wenst over de door Allez Roulez verwerkte persoonsgegevens (over jou), neem dan contact op met Allez Roulez via hallo@allezroulez.be.

Www.allezroulez.be is een website van Allez Roulez.

Allez Roulez is als volgt te bereiken:


Adres: Hoogheide 77, 2870 Breendonk
Ondernemingsnr: BE 0732.760.467
E-mailadres: hallo@allezroulez.be

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Allez Roulez, verzoekt Allez Roulez je om zo snel mogelijk contact met Allez Roulez op te nemen via hallo@allezroulez.be. Allez Roulez zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.privacycommission.be/nl

Wijzigingen

Allez Roulez behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Cookies

Allez Roulez maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Allez Roulez maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Met jouw toestemming plaatst Allez Roulez tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Allez Roulez bezoekt. Hierdoor kan Allez Roulez te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Allez Roulez bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Allez Roulez maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Allez Roulez inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Allez Roulez de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Allez Roulez heeft hier geen invloed op. Allez Roulez heeft Google geen toestemming gegeven om de via Allez Roulez verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Wijzigingen

Allez Roulez behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Klachten

Aarzel niet om contact op te nemen met hallo@allezroulez.be mocht u van mening zijn dat er niet zorgvuldig genoeg met uw gegevens wordt omgegaan. Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).